Cennik usług rachunkowych

Zanim zdecydują się Państwo na współpracę z naszym biurem, zachęcamy do zapoznania się z cennikiem usług rachunkowych. Znajdą tu Państwo informacje o kosztach związanych m.in. z prowadzeniem książki przychodów i rozchodów, prowadzeniu ksiąg rachunkowych czy też usługach kadrowo-płacowych.

Podane ceny to ceny netto i nie zawierają kwoty podatku VAT, a także innych opłat – skarbowych, urzędowych, notarialnych. Koszty usług, jakie znajdą Państwo w tej zakładce, nie są stałe i ostateczne i w każdej chwili mogą ulec zmianie, dlatego należy traktować je jako orientacyjne. W rozumieniu Art. 66 Kodeksu Cywilnego cennik nie stanowi oferty, a jego celem jest jedynie możliwość wyliczenia szacunkowych kosztów skorzystania z usług rachunkowych.

 

Co wpływa na koszty usług?

Koszty usług świadczonych przez nasze biuro zależą od wielu czynników. Przede wszystkim znaczenie ma rodzaj usługi, z jakiej chcą Państwo skorzystać. Poza tym wpływ na ostateczne koszty mają:

 • ilość usług,
 • ilość pracowników w Państwa firmie,
 • czas współpracy.

Dzięki współpracy z platformą TAXXO.pl dajemy możliwość zmniejszenia ceny usługi podstawowej netto. Szczegółowe informacje dotyczące ostatecznych kosztów zawsze ustalane są indywidualnie z każdym Klientem. Zapraszamy do współpracy.

Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów

Księga Przychodów i Rozchodów służący przedsiębiorcy do ewidencjonowania przychodów i kosztów. Na jej podstawie ustalany jest dochód podlegający opodatkowaniu. Prowadzą ją osoby rozliczające się na zasadach ogólnych i liniowo.

Usługa ta obejmuje między innymi:

 • zaksięgowanie operacji gospodarczych,
 • sporządzenie wydruków ksiąg,
 • koszty materiałów biurowych i eksploatacyjnych,
 • archiwizację dokumentów,
 • sporządzenie i dostarczenie do właściwych urzędów deklaracji podatkowych oraz deklaracji ZUS dla właścicieli.

 

Usługi Cena
 • do 10 dokumentów
 • KPiR + VAT
150 PLN/miesiąc
 • 11 – 20 dokumentów
 • KPiR + VAT
150 - 200 PLN/miesiąc
 • 21-30 dokumentów
 • koszt księgowania kolejnych dokumentów 4,50 PLN / dokument
 • KPiR + VAT
200 - 250 PLN/miesiąc
 • 31-40 dokumentów
 • KPiR + VAT
250 - 300 PLN/miesiąc
 • 41 – 50 dokumentów
 • +45 zł za każde kolejne 10 dokumentów
 • 51 i więcej
 • KPiR + VAT
300 - 350 PLN/miesiąc

 

Usługi Cena
 • do 10 dokumentów
 • RYCZAŁT
120 PLN netto/miesiąc
 • 11 – 20 dokumentów
 • RYCZAŁT
160 PLN netto/miesiąc
 • 21-30 dokumentów
 • RYCZAŁT
200 PLN netto/miesiąc
 • 31-40 dokumentów
 • RYCZAŁT
240 PLN netto/miesiąc
 • 41 – 50 dokumentów
 • RYCZAŁT
280 PLN netto/miesiąc
 • 51- i+ 35zł za każde następne 10 dokumentów
 • RYCZAŁT
315 PLN netto/miesiąc

Ryczałt ewidencjonowany bez VAT

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest uproszczoną formą rozliczenia podatku dochodowego. Obliczany jest według stawek procentowych od osiągniętego przychodu.

Oferta obejmuje:

 • Ewidencjonowanie dokumentów księgowych
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
 • Prowadzenie pozostałych ewidencji

 

Ryczałt ewidencjonowany z vat

 

Usługi Cena
 • do 30 dokumentów
 • koszt księgowania kolejnych dokumentów 5,00 PLN / dokument
 • RYCZAŁT VAT
od 90 do 150 PLN netto/miesiąc
 • 31 – 60 dokumentów
 • koszt księgowania kolejnych dokumentów 4,50 PLN / dokument
 • RYCZAŁT VAT
od 160 do 280 PLN netto/miesiąc
 • 61-90 dokumentów
 • koszt księgowania kolejnych dokumentów 3,50 PLN / dokument
 • RYCZAŁT VAT
od 280 do 350 PLN netto/miesiąc
 • 91-120 dokumentów
 • koszt księgowania kolejnych dokumentów 3,00 PLN / dokument
 • RYCZAŁT VAT
od 357 do 400 PLN netto/miesiąc
 • 121-150 dokumentów
 • koszt księgowania kolejnych dokumentów 2,80 PLN / dokument
 • RYCZAŁT VAT
od 406 do 450 PLN netto/miesiąc
 • 151 – 180 dokumentów
 • koszt księgowania kolejnych dokumentów 2,50 PLN / dokument
 • RYCZAŁT VAT
od 455,60 do 500 PLN netto/miesiąc
 • 181-210 dokumentów
 • koszt księgowania kolejnych dokumentów 2,20 PLN / dokument
 • RYCZAŁT VAT

(wycena indywidualna)

 • powyżej 210 dokumentów
od 505 do 550 PLN netto/miesiąc
Usługi Cena
 • KSIĘGI handlowe
wycena indywidualna od 450 PLN/miesiąc

Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych

Pełna księgowość należy do najbardziej zaawansowanej i sformalizowanej formy prowadzenia ewidencji księgowej. Prowadzenie ksiąg rachunkowych jest skomplikowanym zadaniem, dlatego wymaga powierzenia go specjalistom.

Oferta obejmuje:

 • Sporządzanie planu kont oraz polityki rachunkowości
 • Prowadzenie ewidencji dokumentów księgowych
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
 • Pozostałe wymagane przepisami ewidencje (m.in. ewidencja Sroków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia)
 • Sporządzenia deklaracji podatkowych
 • Przygotowanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy

 

Usługi Kadrowo Płacowe

Zatrudniasz pracownika? Pomożemy skompletować akta osobowe, przygotujemy umowę, sporządzimy listy płac oraz dopełnimy formalności wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.

Oferta obejmuje:

 • Sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników
 • Prowadzenie ewidencji urlopów pracowników
 • Obsługa zatrudnienia w ramach umów cywilnoprawnych
 • Sporządzanie list płac
 • Sporządzanie dokumentów ZUS
 • Przygotowanie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od wypłat pracowników
 • Sporządzanie rocznych informacji podatkowych pracowników

 

Rodzaj umowy Cena za 1 pracownika miesięcznie

Umowa cywilno-prawna bez ZUS

 • do 10 pracowników
30,00 zł
 • powyżej 10 pracowników
20,00 zł
 • Umowa cywilno-prawna z ZUS
35,00 zł

Umowa o pracę

Płace Dokumenty Kadrowe Kadry i Płace
 • do 10 pracowników
35,00 zł 25,00 zł 60,00 zł
 • powyżej 10 pracowników
30,00 zł 20,00 zł 50,00 zł

Usługami dodatkowymi są np.: - wystawianie faktur w imieniu klienta, - wystawianie faktur wewnętrznych, - rozliczenia w walucie obcej, i inne.

 

Usługi dodatkowe

Tabela opłat dodatkowych

Usługa dodatkowa Cena
korekta rozliczenia po zamknięciu miesiąca zawiniona przez zleceniodawcę 50,00 zł
Wystawienie faktury / noty korygujące 5,00 zł
Sporządzenie korekty deklaracji w związku ze spóźnionym dostarczeniem dokumentów, bądź dostarczeniem dokumentów niekompletnych bądź nieprawidłowo sporządzonych 100,00 zł
Sporządzenie rozliczenia rocznego jednej osoby zatrudnionej przez Przedsiębiorcę bądź świadczącej na rzecz Przedsiębiorcy usługi w oparciu o umowy prawa cywilnego 40,00 zł
Sporządzenie rocznego zeznania podatkowego Przedsiębiorcy o dochodach z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej bez ulg 50,00 zł
Sporządzenie kompletnego rocznego zeznania podatkowego o wszelkich dochodach wraz z uwzględnieniem ulg 100,00 zł
Sporządzenie deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R 75,00 zł
Sporządzenie wniosku do zus o przywrócenie terminu do ubezpieczenia chorobowego 50,00zł
Zarejestrowanie / wyrejestrowanie osoby ubezpieczonej do zus 30,00zł
Wypełnienie druku Z-3, Z-3a (do zasiłku chorobowego) 50,00zł
Sporządzenie deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8AR 75,00 zł
Sporządzenie rocznego zeznania podatkowego PIT-38 lub PIT-28 50,00 zł
Sporządzenie zaświadczenia o dochodach 25,00 zł
Rozliczenia w walucie obcej 6,50 za dokument
Sporządzenie wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu do ZUS bądź urzędu skarbowego 30,00 zł (cena nie zawiera opłaty skarbowej)
Sprawozdanie finansowe średnia z 12 miesięcy, nie mniej niż 1500zł
Sporządzenie sprawozdania dla celów GUS 50,00 zł
Pomoc w uzyskaniu certyfikatu A-1 180,00zł
Sporządzenie sprawozdania o korzystaniu ze środowiska 150,00 zł lub ryczałt miesięczny
Korekta deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA z winy Przedsiębiorcy 20,00 zł
Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej PFRON 80,00 zł
Miesięczna deklaracja PFRON za osobę prowadzącą działalność 50,00 zł
Opłata za dostarczenie dokumentów między 11 a 19 dniem miesiąca księgowania Od 25 do75,00 zł
Metoda kasowa, dodatkowe ewidencje w związku z dofinansowanie +30%
Aktualizacja VAT-R 150,00 zł
Korekta rocznej składki zdrowotnej 300,00 zł
Aktualizacja danych do ZUS 50,00zł
Sporządzenie innych deklaracji, zeznań i korekt Od 60,00zł